Barncancerstiftelsen i Östergötland bildades år 1987

Barncancerstiftelsen instiftades under Linköpings 700- jubileumsår 1987 där avkastningen från
Vallaträffen den 6-8 juni vid Valla Fritidsområde utgjorde startkapitalet.
Arrangemanget lockade cirka 50 000 besökare under tre dagar.
Barncancerstiftelsen har som målsättning att efter behov stödja familjer där barn drabbats av cancer inom sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötlands län och Kalmar län)
Detta i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping.

Arrangör samt de som bildade stiftelsen var:
Larre Edman (Linköpings Fallskärmsklubb / Östgötaidrotten)
Lennart Sterner (Linköpings Garnison I4/Fo41)
Owe Samuelsson (Valla Fritidsförvaltning)

Vallaträffen genomfördes under tre år.

Därefter, år 1991, startade stiftelsen Linköpings Sommarfestival med över 250 000 besökare under en vecka. Stiftelsen arrangerade totalt tre sommarfestivaler i Linköping City.

Under flera år arrangerade Stiftelsen ”Familjekul” i Folkets Park, Linköping. En stor fest för hela familjen.

Kanaldagen med Huckleberry Finns äventyr (flottfärd för barn på Göta Kanal) arrangerades under flera år i Berg med olika aktiviteter inklusive flyguppvisning.

Barnens dag i samarbete med Cityföreningen i Trädgårdsföreningen och ett år också på Sviestad.

Under många år har Stiftelsen varit medsponsor till sjukhusclown verksamheten på Barnklinikerna i Östergötland.