Vilka barn som helst kan drabbas av cancer

Livet är plötsligt inte en självklarhet

I Sverige insjuknar drygt 300 barn varje år i någon form av malignitet uppdelade på 3 ungefär lika stora huvudgrupper ; Leukemier, tumörer i centrala nervsystemet och solida tumörer i kroppen i övrigt.

Utredning och behandling sker på något av de 6 barnonkologiska centra som finns i Sverige, där barnonkologiska enheten på HKH Kronprinsessan Victorias Barn och Ungdomssjukhus i Linköping är ett av dessa.

För barnen och deras  familjer innebär diagnosen en känslomässig katastrof. Den vanliga trygga miljön rubbas och man utsätts för olika situationer som ibland kan kännas obehagliga.

Som förälder blir man helt utlämnad till andra människors kunskap.
Man är inte längre alltid den självklart trygga föräldern.

Genom ditt bidrag till Barncancerstiftelsen ger Du direkt stöd till cancersjuka barn och dess familjer inom Sydöstra Sjukvårdsregionen i samarbete med avd. BOND, HKH Kronprinsessan Victorias Barn  på Universitetssjukhuset  i Linköping.

Alla medlemmar i stiftelsen arbetar helt ideellt.